Mijn plichten en rechten met een WAO-uitkering

Mijn plichten met een WAO-uitkering

Werk mee aan uw re-integratie

Heeft u met UWV afgesproken dat u gaat re-integreren? Dan moet u meewerken aan uw re-integratie om zo snel mogelijk weer (meer) aan het werk te gaan. Dit kan ander werk zijn dan het werk dat u eerst deed. U maakt afspraken met UWV over uw re-integratie. De afspraken die u samen maakt, staan in uw re-integratievisie of werkplan. U moet zich aan deze afspraken houden.

Werk mee aan medische behandelingen

U bent verplicht om u medisch te laten behandelen of de aanwijzingen van een arts op te volgen. Dit kan ook een arts of specialist zijn van buiten UWV. U mag uw genezing niet belemmeren. Daarom moet u werken aan uw herstel en voorkomen dat u (nog meer) arbeidsongeschikt raakt.

Wat gebeurt er als ik niet meewerk aan mijn re-integratie?

Als u niet meewerkt aan uw re-integratie, dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U krijgt tijdelijk minder uitkering.