Mijn plichten en rechten met een WAO-uitkering

Mijn plichten met een WAO-uitkering

Werk mee aan onderzoek

Als u een WAO-uitkering heeft of aanvraagt, moet u meewerken aan onderzoeken door UWV. Dit kan een onderzoek zijn door een arts of arbeidsdeskundige van UWV. Maar het kan ook een arts of specialist zijn van buiten UWV.

Verblijven of wonen buiten Nederland

Gaat u wonen in het buitenland of langere tijd buiten Nederland doorbrengen? Dan kunt u een uitnodiging krijgen voor een onderzoek bij een arts in het land waar u dan bent of in Nederland. Alle extra plichten bij verblijf buiten Nederland vindt u op Rechten en plichten bij een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Wat gebeurt er als ik niet meewerk aan onderzoek?

Als u niet meewerkt aan een onderzoek door UWV, dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. Omdat wij niet kunnen bepalen of u recht heeft op een uitkering, krijgt u geen uitkering. Heeft u al een uitkering maar werkt u niet mee aan onderzoek door UWV? Dan krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering.