Mijn plichten en rechten met een WAO-uitkering

Mijn plichten met een WAO-uitkering

Geef al uw (vrijwilligers)werk door

Gaat u meer of minder werken? In loondienst of als zelfstandige? Of gaat u meer of minder verdienen of stopt u juist met werken? Geef dit dan aan ons door binnen 1 week nadat dit bij u bekend was of had kunnen zijn.

Mag ik vrijwilligerswerk doen?

UWV moet altijd beoordelen of het werk dat u doet vrijwilligerswerk is. Wilt u vrijwilligerswerk gaan doen? Geef dit dan altijd vooraf aan ons door. Is het werk dat u doet volgens UWV geen vrijwilligerswerk? Dan beoordelen wij of dit gevolgen heeft voor uw uitkering. Geef het ook aan ons door als:

  • U een vergoeding krijgt voor uw vrijwilligerswerk. Deze vergoeding mag niet hoger zijn dan € 5 per uur. Per maand mag het bedrag niet hoger zijn dan € 180. En het totale bedrag mag niet hoger zijn dan € 1.800 per kalenderjaar. Deze bedragen zijn inclusief een eventuele reiskostenvergoeding.
  • U vrijwilligerswerk doet dat u eerder niet had kunnen doen.

Twijfelt u over wat u wel of niet moet doorgeven? Neem dan contact met ons op.

Hoe geef ik een verandering door?

U geeft uw wijzigingen door aan UWV met het formulier 'Wijzigingen doorgeven als u een WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft'. Dit is een online formulier. U heeft uw DigiD nodig om in te loggen.

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft

Woont u buiten Nederland? Dan gebruikt u het formulier ‘Wijzigingen doorgeven – Buitenland’. Uw wijziging moet binnen 1 week nadat dit bij u bekend was of had kunnen zijn bij ons zijn gemeld.

Doorgeven wijzigingen buitenland bij arbeidsongeschiktheidsuitkering
Heeft u een toeslag van UWV?

Ontvangt u een WAO-uitkering én een toeslag van UWV? Dan heeft u extra plichten.

Wat gebeurt er als ik werk niet doorgeef?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Veranderen uw inkomsten uit (vrijwilligers)werk en heeft u dit niet binnen 1 week nadat het bij u bekend was of had kunnen zijn, gemeld aan UWV? Dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U krijgt tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering ontving, dan moet u dat bedrag terugbetalen.

Houdt u bewust informatie achter? Dan kan UWV besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.