Overige geldzaken tijdens mijn WAO-uitkering

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

Als u op 1 juli recht heeft op een WAO-uitkering, krijgt u datzelfde jaar ook de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten. Dit is een jaarlijkse vergoeding voor de extra ziektekosten die u maakt. Wij maken de tegemoetkoming eind september aan u over. U hoeft hiervoor niets te doen. 

Het bedrag van de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten in 2021 is € 183,61 netto. Dit bedrag is vastgesteld door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Krijgt u uw uitkering via een andere organisatie? Dan krijgt u de tegemoetkoming rechtstreeks via UWV.