Hoogte en duur van een WAO-uitkering

De hoogte van uw WAO-uitkering vindt u op de betaalspecificatie die u bij de eerste betaling van ons heeft gekregen. Hierop staat welk nettobedrag u per maand krijgt. Verandert er iets aan de hoogte van uw uitkering? Dan ontvangt u een nieuwe betaalspecificatie.