Hoogte en duur van een WAO-uitkering

Hoe hoog wordt mijn WAO-uitkering?

Hoogte van de WAO na maximaal 6 jaar

Na een periode van maximaal 6 jaar wordt uw WAO-uitkering lager. Dit noemen wij de vervolguitkering. De WAO is dan meestal lager dan in de eerste periode. Dat komt doordat wij uw dagloon anders berekenen. We gaan dan meer uit van het minimumloon dat voor u geldt. En minder van het loon dat u vroeger verdiende. 

In het rekenvoorbeeld ziet u hoe wij de hoogte berekenen van uw WAO-uitkering in de tweede WAO-periode.

Aanvragen toeslag