Betaling van mijn WAO-uitkering

Te veel of te weinig uitkering

Als u denkt dat u te weinig uitkering heeft ontvangen, bel dan met UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact. Als u inderdaad te weinig heeft gekregen, maken we het verschil zo snel mogelijk over.

Bel ons ook zo snel mogelijk als u denkt dat u te veel uitkering heeft ontvangen. Als u inderdaad te veel heeft gekregen, sturen we een brief waarin we vragen om het verschil terug te betalen. Dat doen we ook als we zelf ontdekken dat u te veel heeft gekregen. Kunt u niet in 1 keer betalen? Bel ons dan om een betalingsregeling af te spreken.