Gaat u in detentie? Bijvoorbeeld in een gevangenis of een huis van bewaring? Geef dit binnen 1 week nadat u in detentie bent gegaan aan ons door. U gebruikt hiervoor het formulier ‘Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft’. Uw WAO-uitkering stopt zodra uw detentie 1 maand heeft geduurd.

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft

Na uw detentie

Wilt u na uw detentie weer een WAO-uitkering? Geef ons dat dan zo snel mogelijk schriftelijk door. Stuur ook uw ontslagbewijs mee. Wij beoordelen dan of u weer een WAO-uitkering kunt krijgen.

Stuur uw brief en ontslagbewijs naar:

UWV
Postbus 245
1000 AE Amsterdam