Bewaar uw documenten

Als uw WAO-uitkering stopt, moet u de documenten die met uw uitkering te maken hebben altijd nog minimaal 2 jaar bewaren. Als wij ernaar vragen, bent u namelijk verplicht om documenten aan UWV te laten zien. Dat geldt bijvoorbeeld voor loonstrookjes en arbeidscontracten.

Maar het is verstandig om de documenten rond uw uitkering nog langer te bewaren. Ook na die periode van 2 jaar kan UWV onderzoeken of de uitkering die u ontvangt of heeft ontvangen wel juist is. U moet meewerken aan dat onderzoek.