Mijn extra plichten en rechten met een Ziektewet-uitkering

Mijn rechten met een Ziektewet-uitkering

Reiskostenvergoeding

Als u een Ziektewet-uitkering heeft, kunnen wij u uitnodigen voor een gesprek met de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige. Als uw heenreis 15 kilometer of meer is, kunt u een reiskostenvergoeding krijgen. Vraag hiernaar tijdens uw gesprek.