In de volgende situaties geven wij geen deskundigenoordeel:

  • Als u en uw werkgever het met elkaar eens zijn dat u niet door ziekte arbeidsongeschikt bent.
  • Als we een oordeel moeten geven over een periode nadat uw dienstverband is afgelopen, tenzij uw werkgever een eigenrisicodrager is.
  • Als u niet wilt meewerken aan het onderzoek naar uw geschiktheid voor uw eigen werk.
  • Als u een Ziektewet-uitkering van UWV heeft. Want op het moment dat wij beoordelen of u recht heeft op een Ziektewet-uitkering, hebben wij bekeken in welke mate u kunt werken. Wij geven dan geen deskundigenoordeel meer over de geschiktheid voor het eigen werk.