Als de re-integratie vastloopt: het deskundigenoordeel

Re-integratie is een zaak tussen u en uw werkgever. UWV heeft hier normaal gesproken geen rol in. Maar soms loopt de re-integratie vast. En komt u er niet meer uit met uw werkgever. De vakbond of een andere belangenorganisatie kunt u vragen om advies. Komt u er toch niet uit? Dan kunt u UWV vragen om een onafhankelijk en deskundig oordeel over de situatie te geven.

Waarover geeft UWV een oordeel?

Wij geven op verzoek van de werknemer of de werkgever een oordeel over de volgende situaties:

 • Kunt u volledig uw eigen werk doen?
 • Heeft u genoeg gedaan aan uw re-integratie?
 • Is het aangepast eigen of ander werk dat u wilt of moet doen, passend voor u?
 • Heeft uw werkgever genoeg gedaan voor uw re-integratie?
 • Kan uw ziekteverzuim binnen 26 weken verminderen als uw werk wordt aangepast? Of door uw werknemer te herplaatsen in een andere passende functie, eventueel door scholing?

Wij kijken naar de geschiedenis van de re-integratie en beoordelen wat er is gebeurd. Wij geven dus géén advies over hoe het verder moet.

Waarover geeft UWV géén oordeel?

In de volgende situaties geven wij geen deskundigenoordeel:

 • Als u en uw werkgever het met elkaar eens zijn dat u niet arbeidsongeschikt bent door ziekte.
 • Als het gaat om een situatie die speelt nadat uw dienstverband is afgelopen, tenzij uw werkgever een eigenrisicodrager is.
 • Als u niet wilt meewerken aan het onderzoek naar uw geschiktheid voor uw eigen werk.
 • Als u een Ziektewet-uitkering van UWV heeft. Want op het moment dat wij beoordelen of u recht heeft op een Ziektewet-uitkering, hebben wij bekeken in welke mate u kunt werken. Wij geven dan geen deskundigenoordeel meer over de geschiktheid voor het eigen werk.

Waarom een deskundigenoordeel?

Het doel van ons oordeel is dat u samen met uw werkgever het re-integratietraject weer oppakt. En dat is belangrijk. Want hoe langer u niet werkt, hoe moeilijker het wordt om weer aan de slag te gaan. Het oordeel is niet bindend. Het is dus ook geen formele beslissing. U kunt er geen bezwaarschrift tegen indienen.

Wat heb ik eraan?

Het deskundigenoordeel is een oordeel, géén advies. Het kan u helpen bij uw terugkeer naar werk en het kan u helpen met de volgende punten:

 • Houdt uw werkgever uw loon in? Dan kunt u proberen alsnog uw loon te krijgen door een loonvordering in te stellen bij de rechter. Daarvoor heeft u een deskundigenoordeel nodig.
 • Kunt u wel werken, maar krijgt u van uw werkgever geen kans? Dan kunt u een deskundigenoordeel aanvragen over de re-integratie-inspanningen van uw werkgever.

Deskundigenoordeel aanvragen

Vraag het deskundigenoordeel aan bij UWV met het formulier 'Aanvraag deskundigenoordeel door werknemer'.

Aanvragen deskundigenoordeel door werknemer

U betaalt hiervoor € 100. Uw werkgever kan het deskundigenoordeel aanvragen met het formulier 'Aanvraag deskundigenoordeel door werkgever'.

De uitslag van het deskundigenoordeel krijgt u na 2 tot 4 weken.