Heeft u naast uw werk een WW-uitkering? En bent u ziek? Dan meldt u zich ziek bij uw werkgever én bij UWV. Uw werkgever kan u vertellen welke regels er binnen het bedrijf gelden bij ziekte.

U meldt zich online ziek bij UWV. U doet dit uiterlijk op de tweede dag dat u ziek bent via Mijn UWV. Om in te loggen heeft u uw DigiD nodig. U kunt de status van uw ziekmelding vanaf de dag na uw ziekmelding bekijken via Mijn UWV.

Hoe zit het met mijn inkomen?

Uw werkgever betaalt het loon door dat in uw contract staat. Voor de overige uren houdt u uw WW-uitkering tijdens de eerste 13 weken van uw ziekte. Daarna kunt u een Ziektewet-uitkering krijgen.
Tijdens de eerste 13 weken van uw ziekte gelden niet alleen de regels van de Ziektewet, maar ook die van de Werkloosheidswet.

Stopt uw WW-uitkering tijdens de eerste 13 weken van ziekte, omdat u de maximale duur van de uitkering heeft bereikt? Dan krijgt u waarschijnlijk een Ziektewet-uitkering. Hierover krijgt u dan vanzelf bericht.

Wie helpt mij met re-integreren?

Uw werkgever en UWV helpen u samen met re-integreren. Voor uw werk bespreekt u uw re-integratie met de bedrijfsarts of de arbodienst. Ook UWV neemt na uw ziekmelding contact met u op.