Heeft u naast uw werk een WIA-, WAO-, Wajong- of WAZ-uitkering? En bent u ziek? Dan meldt u zich ziek bij uw werkgever én bij UWV. Uw werkgever kan u vertellen welke regels er binnen het bedrijf gelden bij ziekte.

U geeft uiterlijk 1 week nadat u ziek bent geworden aan UWV door dat u ziek bent. Dit doet u met het wijzigingsformulier.

Wijzigingen doorgeven (WIA, WAO, WAZ, Wajong) Doorgeven wijzigingen als u een WIA-uitkering heeft

Hoe zit het met mijn inkomen?

Meestal betaalt een werkgever u in de eerste 2 jaar loon door als u ziek wordt.

Als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft, kan uw werkgever misschien een Ziektewet-uitkering voor u aanvragen. Dit heet de no-riskpolis. Meestal betalen wij de Ziektewet-uitkering aan uw werkgever. Ook dan betaalt hij gewoon uw loon door. Ontvangt uw werkgever een Ziektewet-uitkering voor u, dan krijgt u hierover een brief.

Uw arbeidsongeschiktheidsuitkering verandert niet als u ziek bent. Wij blijven de inkomsten die u verdiende voordat u ziek werd, aftrekken van uw uitkering.

Wie helpt mij met re-integreren?

Uw werkgever en UWV helpen u samen met re-integreren. Voor uw werk bespreekt u uw re-integratie met de bedrijfsarts of de arbodienst. Ook UWV neemt na uw ziekmelding contact met u op.

Een hogere uitkering als uw gezondheid verslechtert

Verandert uw gezondheid en krijgt u meer last van uw ziekte of handicap waarvoor u een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgt? Laat het ons weten. U krijgt dan mogelijk een hogere uitkering. Geef wijzigingen daarom altijd binnen 1 week aan ons door.