Bent u weer beter? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan uw werkgever. Uw werkgever kan u vertellen wat de regels zijn voor de betermelding. Ontvangt uw werkgever een Ziektewet-uitkering voor u? Dan geeft uw werkgever door aan UWV dat u weer beter bent.

Beter melden met uitkering én dienstverband

Heeft u een uitkering van UWV naast uw werk? Dan meldt u zich beter bij uw werkgever. En binnen 48 uur bij UWV via de online Betermelder.

Beter melden bij UWV

Als u zich niet beter meldt, dan kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering.

Hoe zit het met re-integratie?

Als u weer beter bent, stoppen uw afspraken met uw werkgever over uw re-integratie. Bent u langer dan 44 weken ziek geweest? Dan heeft u waarschijnlijk al een brief van UWV gekregen over de WIA. Hier hoeft u niets meer mee te doen.

Hoe zit het met mijn inkomen?

Op het moment dat u beter bent, krijgt u weer het loon betaald dat u kreeg voordat u ziek werd.