Wijzigingen in mijn situatie

Ik ga met vakantie

Gaat u met vakantie? Of wilt u er een paar dagen tussenuit? Geef dit dan uiterlijk 1 dag voor uw vertrek aan ons door. Kijk voor meer informatie over vakantie tijdens WW op Ik neem vakantiedagen op.

Hoe geef ik mijn vakantie(dagen) door?

U geeft uw vakantie(dagen) door met het ‘Wijzigingsformulier WW’ via Mijn UWV. Weekenden en feestdagen tellen wij niet mee als vakantiedagen. Een dagtochtje zien wij niet als vakantie en hoeft u niet aan ons door te geven. Of blijft u langer weg of komt u eerder terug? Geef dit dan binnen 1 week na terugkomst door via Mijn UWV.

Neemt u in een andere periode dan u eerder heeft doorgegeven uw vakantiedagen op? Geef dit dan door zodra u dit weet.

U heeft uw DigiD nodig om in te loggen. Nadat u uw vakantie(dagen) aan ons heeft doorgegeven, krijgt u een ontvangstbevestiging via Mijn UWV.

Doorgeven vakantie(dagen) op Mijn UWV