Wijzigingen in mijn situatie

Ik wil de betaling van mijn uitkering stopzetten

Ik ben voor (bijna) hetzelfde aantal uren aan het werk

Gaat u werken voor (bijna) hetzelfde aantal uren als het aantal uren waarop uw WW-uitkering is gebaseerd? Dan kunt u sinds 1 april 2018 uw WW-uitkering stopzetten als u aan de volgende 3 voorwaarden voldoet:

  • U werkt of gaat werken in loondienst.
  • U verdient 87,5% van het WW-maandloon of minder.
  • U bent minder uren gaan werken en het verschil met het aantal uren waarop uw WW-uitkering is gebaseerd, is minder dan 5 uur. Of u werkt meer of hetzelfde aantal uren.
Rekenvoorbeeld

Stel: uw WW-maandloon is € 2.000 per maand. Uw WW-uitkering is gebaseerd op 32 uur per week.
En u gaat dan weer werken voor 30 uur per week. Het urenverschil met het aantal uren waarop uw WW-uitkering is gebaseerd, is 2. U verdient € 1.500 per maand. Dat is 75% van uw WW-maandloon, dus minder dan 87,5%. U voldoet dan aan alle voorwaarden. U kunt uw WW-uitkering stopzetten.

Let op: gaat u meer dan 87,5% van uw WW-maandloon verdienen? Dan hoeft u niet aan ons door te geven dat u uw WW-uitkering wilt stopzetten. Geef alleen door dat u weer gaat werken. U ontvangt van ons een brief waarin staat dat uw uitkering stopt. Dan vervallen ook uw plichten die bij een WW-uitkering horen. Zoals het doorgeven van uw inkomsten en de sollicitatieplicht.

Doorgeven via het Wijzigingsformulier

Voldoet u aan alle voorwaarden en wilt u uw WW-uitkering stopzetten? Dan geeft u dit aan ons door met het 'Wijzigingsformulier WW'. Wij bellen u binnen 1 week op om de gevolgen uit te leggen en de beëindigingsdatum met u af te spreken. Let op: houdt u zich aan de WW-plichten tot u onze brief heeft ontvangen waarin staat dat uw uitkering is beëindigd.

Invullen Wijzigingsformulier WW
Na het stopzetten

Als u uw WW-uitkering stopzet, krijgt u binnen 2 maanden een brief van ons. Daarin staat dat uw uitkering is beëindigd. Vanaf dat moment heeft u geen WW-plichten meer. Vul tot die tijd nog wel de Inkomstenopgave in en stuur deze aan ons op.

Uw uitkering weer voortzetten

Binnen 6 maanden nadat u uw uitkering heeft stopgezet, kunt u uw oude uitkering opnieuw laten ingaan. Wij verlengen de duur van uw WW-uitkering dan met de periode waarin u geen WW-uitkering kreeg. Na die 6 maanden kunt u uw oude WW-uitkering niet meer voortzetten. Gaat u dan minder uren werken en minder verdienen? En heeft u in de laatste 36 weken minstens 26 weken gewerkt? Dan vraagt u een nieuwe WW-uitkering aan. Voor het berekenen van deze nieuwe uitkering, gebruiken we uw laatste loongegevens. Uw nieuwe uitkering is daarom vaak lager dan uw oude uitkering. Er geldt in deze situatie dus geen garantiedagloon.