Werkte u al als zelfstandige voordat u een WW-uitkering kreeg en gaat u nu meer uren werken als zelfstandige? Dan stopt uw WW-uitkering wanneer deze extra uren meer dan 87,5% zijn van de uren waarvoor u WW krijgt. Dit kan zijn vanaf de eerste dag van de maand waarin u meer uren gaat werken, of vanaf de eerste dag van de maand erna.

Voorbeeld

U werkt gemiddeld 10 uur per week als zelfstandige. Daarnaast werkt u 30 uur per week in loondienst. U wordt dan werkloos en krijgt een WW-uitkering die gebaseerd is op 30 uur per week en 130,5 uur per maand:

30 uur gedeeld door 5 werkdagen per week = 6 uur x 21,75 (het gemiddeld aantal werkdagen per maand) = 130,5 uur per maand.

Stel, u gaat vanaf 11 oktober uw uren als zelfstandige uitbreiden naar 40 uur per week. Vanaf 11 oktober tot en met 31 oktober werkt u per week 30 uur erbij. In totaal werkt u dan dus 90 extra uren in de maand oktober.

Uw WW-uitkering is gebaseerd op 130,5 uur per maand. Uw uitkering stopt pas als de extra uren die u werkt, meer zijn dan 87,5% van 130,5 uur = 114,2 uur per maand. Omdat u in de maand oktober maar 90 extra uren heeft gewerkt, krijgt u over die maand dus nog een WW-uitkering.

Geef direct aan ons door dat u meer uren bent gaan werken in uw eigen bedrijf via het ‘Wijzigingsformulier WW’. Dit doet u via ‘Ik ga weer werken’ op het formulier. Vul bij ‘Bedrijfsnaam’ in dat u zelfstandige bent. Geef dan het totaal van uw gewerkte uren van de maand door met uw Inkomstenopgave.