Een WW-uitkering en werken

U gaat naast uw WW-uitkering werken in loondienst of als zelfstandige. Of u heeft (af en toe) andere betaalde werkzaamheden. U vergroot daarmee uw kansen op de arbeidsmarkt. Ook verdient u uw inkomsten gedeeltelijk weer zelf. U gaat er dan meestal financieel op vooruit. Wij verrekenen namelijk maar een deel van uw inkomsten met uw uitkering.

Wilt u weten welke invloed werken heeft op uw uitkering? Dan heeft u uw WW-maandloon nodig. Dit maandloon staat in uw beslissingsbrief.

Wanneer stopt UWV mijn uitkering of kan ik zelf mijn uitkering stopzetten?

  1. U verdient bij een werkgever meer dan 87,5% van uw WW-maandloon. Dan stoppen wij uw WW-uitkering. Het is daarvoor belangrijk dat u altijd doorgeeft dat u werk heeft gevonden via het Wijzigingsformulier. Daarnaast is er nog een aantal belangrijke zaken waar u aan moet denken. Lees daar meer over op Ik heb een nieuwe baan gevonden.
  2. U verdient bij een werkgever 87,5% van uw WW-maandloon of minder. En u werkt voor (bijna) hetzelfde aantal uren als het aantal waarop uw WW is gebaseerd. Dan kunt u misschien uw WW-uitkering zelf stopzetten.

Wanneer kan ik een aanvullende uitkering krijgen?

  1. U verdient bij een werkgever 87,5% van uw WW-maandloon of minder. U krijgt dan een aanvullende uitkering naast uw baan.
  2. U heeft wisselende inkomsten of u doet kortdurend (seizoens)werk. En uw inkomsten komen niet 2 maanden achter elkaar boven de 87,5%. Dan beëindigen wij uw uitkering niet meteen.

Heeft u (af en toe) betaald werk of doet u vrijwilligerswerk? Bent u hier niet verplicht voor verzekerd, heeft u geen arbeidsovereenkomst en bent u geen zelfstandige? Dan noemen wij deze werkzaamheden ‘overige niet-verzekeringsplichtige werkzaamheden’. Geef deze werkzaamheden altijd aan ons door. Als u overige niet-verzekeringsplichtige werkzaamheden heeft, dan geeft u (meestal) uw uren aan ons door. Wij berekenen dan een fictief inkomen op basis van de gewerkte uren en uw dagloon. Als dit inkomen hoger is dan 87,5% van uw WW-maandloon, dan stopt uw uitkering.

Wilt u weten wat er met uw uitkering gebeurt als u als zelfstandige gaat werken? Kijk dan op Bedrijf starten met een WW-uitkering.