Het kan zijn dat u niet iedere maand hetzelfde bedrag bijverdient. Of dat u voor een korte periode aan het werk kan. Zo zijn er bijvoorbeeld zomerbanen in de horeca op het strand, fruitteelt en open zwembaden waarvoor alleen mensen in de maanden juni, juli en augustus worden gevraagd.

Wilt u weten wat er met uw WW-uitkering gebeurt als u wisselende inkomsten heeft? Of als u voor een korte periode gaat werken? Dan heeft u uw WW-maandloon nodig. Dit maandloon staat in uw beslissingsbrief op Mijn UWV.

Verdient u alleen in 1 maand meer dan 87,5% van uw maandloon? Dan krijgt u die maand geen WW-uitkering, maar wij stoppen uw uitkering niet meteen. Als uw inkomsten weer lager worden of wegvallen, betalen wij uw uitkering weer.

Verdient u met uw werk 87,5% van uw WW-maandloon of minder? Dan verrekenen wij uw inkomsten met uw WW-uitkering.

Wilt u meer weten? Bekijk dan 6 vragen over tijdelijk werk of de video over seizoenswerk.