Als u naast uw WW-uitkering gaat bijverdienen is dat meestal financieel voordelig voor u. Wij verrekenen namelijk maar een deel van uw inkomsten uit dienstverband met uw WW-maandloon. U vindt uw WW-maandloon in de brief waarin de beslissing staat dat u een WW-uitkering krijgt. Gaat u als zelfstandige werken? Dan verrekenen wij uw fictieve inkomen met uw WW-uitkering.

Zo berekenen wij uw WW-uitkering als u inkomsten heeft:

  • De inkomsten die u naast uw uitkering verdient, trekken wij af van uw WW-maandloon.
  • De eerste 2 maanden is uw WW-uitkering 75% van het bedrag dat overblijft. Daarna is dit 70%.

Let op: worden uw inkomsten uit werk meer dan 87,5% van het WW-maandloon? Dan stopt uw uitkering. De rekenhulp Hoe hoog is mijn WW-uitkering als ik werk tijdens mijn WW? geeft u een schatting van de hoogte van uw uitkering als u werkt.

Minder uren werken

Gaat u minder uren werken? Geef dat dan aan ons door met het wijzigingsformulier via Mijn UWV. Als uw inkomsten lager worden doordat u minder uren werkt, vullen wij uw WW-uitkering weer aan.

Let op: heeft u 26 weken gewerkt en gaat u dan minder werken? Dan heeft u misschien een nieuw WW-recht opgebouwd. U kunt dan naast uw bestaande uitkering een nieuwe WW-uitkering aanvragen.

Uw WW-uitkering en vakantiegeld

Krijgt u van uw werkgever 1 keer per jaar vakantiegeld of een nabetaling daarvan? Dan geeft u dit door met de Inkomstenopgave. Wij verrekenen het vakantiegeld uit werk dat u die maand heeft ontvangen met uw uitkering over die maand. U krijgt hierdoor geen of een lagere uitkering in de maand nadat u uw vakantiegeld uit werk heeft ontvangen. Houd hier rekening mee.

Krijgt u elke maand loon inclusief vakantiegeld betaald? Ook dan geeft u het vakantiegeld dat u heeft ontvangen door met uw Inkomstenopgave. Het bedrag trekken wij dan elke maand af van uw uitkering.

Lees meer op Vakantiegeld en een WW-uitkering.