Werk zoeken tijdens mijn WW-uitkering

Voordelen voor een nieuwe werkgever

Voordelen voor oudere werknemer

Sinds 1 januari 2018 heeft uw werkgever in sommige gevallen recht op het Loonkostenvoordeel (LKV). Dat is een tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer oudere werknemers of werknemers met een arbeidsbeperking in dienst nemen of houden. Om in aanmerking te komen voor het LKV heeft uw werkgever van u een doelgroepverklaring LKV nodig.

Het LKV is in plaats gekomen van de mobiliteitsbonus voor 56-plussers. Had u een uitkering en was u 50 jaar of ouder toen u in dienst kwam? En bent u uiterlijk op 31 december 2014 in dienst gekomen bij een werkgever? Dan kan uw werkgever over de periode tot en met 31 december 2017 misschien nog een mobiliteitsbonus krijgen. U heeft hiervoor wel een doelgroepverklaring ouderen nodig.

Doelgroepverklaring

Om LKV of de mobiliteitsbonus te krijgen, heeft uw werkgever een doelgroepverklaring van u nodig. In deze verklaring staat dat u inderdaad een uitkering van UWV had in de maand vóór u in dienst kwam.

Doelgroepverklaring aanvragen

U kunt de doelgroepverklaring zelf aanvragen via het formulier ‘Doelgroepverklaring loonkostenvoordeel (LKV)’. Of bel met UWV Telefoon Werknemers. Het telefoonnummer vindt u op Service & contact. De doelgroepverklaring geeft u aan uw werkgever.

  • Krijgt u een uitkering van UWV? Dan kunt u UWV machtigen om de doelgroepverklaring rechtstreeks naar uw werkgever te sturen. Dat kan met het formulier ‘Machtiging doelgroepverklaring ouderen’. Ook dit formulier kunt u via bovenstaand telefoonnummer aanvragen.
  • Had u een WW-uitkering? Dan kan het enkele weken duren voordat wij de doelgroepverklaring kunnen afgeven. Wij hebben namelijk eerst uw Inkomstenopgave nodig om de aanvraag te behandelen. Deze kunt u pas de maand nadat u WW-uitkering ontving invullen.
  • Krijgt u uw uitkering van een andere instantie, bijvoorbeeld van uw gemeente? Vraag dan bij die instantie de doelgroepverklaring aan.

Had u een uitkering en was u 50 jaar of ouder toen u in dienst kwam? En bent u voor 1 januari 2015 in dienst gekomen bij een werkgever? Dan kan uw werkgever ook nog gebruikmaken van de premiekorting.