Voordelen voor een nieuwe werkgever

Mobiliteitsbonus voor oudere werknemer

Bent u 56 jaar of ouder? En heeft u een van de volgende uitkeringen:

 • WW
 • WAO
 • WAZ
 • WIA
 • Wajong
 • IOW
 • IOAW
 • IOAZ
 • WIK
 • of een uitkering wegens betalingsonmacht?

Dan kon een werkgever als hij u in dienst neemt een korting krijgen op de premies die hij aan de Belastingdienst moet betalen. Deze korting is maximaal € 7.000 per jaar. Dit heet de mobiliteitsbonus. Voor meer informatie kan hij contact opnemen met de Belastingdienst.

Let op: vanaf 1 januari 2018 vervangt het loonkostenvoordeel (LKV) deze regeling. Omdat het loonkostenvoordeel (LKV) de mobiliteitsbonus voor 56-plussers vervangt, kunt u vanaf 1 januari 2018 een doelgroepverklaring LKV aanvragen. Hiermee heeft uw werkgever vanaf 1 januari 2018 misschien recht op het LKV. Heeft u op dit moment een uitkering en bent u 50 jaar of ouder? En bent u uiterlijk op 31 december 2014 in dienst gekomen bij een werkgever? Dan kan uw werkgever over de periode tot en met 31 december 2017 misschien nog een mobiliteitsbonus krijgen. Daarna stopt deze regeling. U heeft hiervoor wel een doelgroepverklaring ouderen nodig.

Doelgroepverklaring ouderen

Om de mobiliteitsbonus te krijgen, heeft uw werkgever een doelgroepverklaring van u nodig. In deze verklaring staat dat u inderdaad een uitkering had op de dag vóór u in dienst kwam.

 • Krijgt u een UWV-uitkering? Dan kunt u UWV machtigen om de doelgroepverklaring rechtstreeks naar uw werkgever te sturen. Had u een WW-uitkering? Dan kan het enkele weken duren voordat wij de doelgroepverklaring kunnen afgeven. Wij hebben namelijk eerst uw Inkomstenopgave nodig om de aanvraag te behandelen. Deze kunt u pas de maand nadat u WW-uitkering ontving invullen. U kunt de doelgroepverklaring zelf aanvragen via UWV Telefoon Werknemers: 0900 – 92 94 (starttarief 4,5 cent en daarna 4 cent per minuut, plus uw gebruikelijke belkosten). Houd uw burgerservicenummer (BSN) dan bij de hand. Wij kunnen u dan beter helpen.
 • Krijgt u uw uitkering van een andere instantie, bijvoorbeeld van uw gemeente? Vraag dan bij die instantie de doelgroepverklaring aan.

Let op: heeft u een uitkering en bent u 50 jaar of ouder? En bent u voor 1 januari 2015 in dienst gekomen bij een werkgever? Dan kan uw werkgever ook nog gebruikmaken van de premiekorting.

Doelgroepverklaring ouderen aanvragen

 • U kunt de doelgroepverklaring zelf aanvragen via UWV Telefoon Werknemers via 0900 – 92 94 (starttarief 4,5 cent en daarna 4 cent per minuut, plus uw gebruikelijke belkosten). De doelgroepverklaring geeft u aan uw werkgever.
 • Krijgt u een UWV-uitkering? Dan kunt u UWV machtigen om de doelgroepverklaring rechtstreeks naar uw werkgever te sturen. Dat kan met het formulier Machtiging doelgroepverklaring ouderen. Ook dit formulier kunt u via bovenstaand telefoonnummer aanvragen.
 • Had u een WW-uitkering? Dan kan het enkele weken duren voordat wij de doelgroepverklaring kunnen afgeven. Wij hebben namelijk eerst uw Inkomstenopgave nodig om de aanvraag te behandelen. Deze kunt u pas de maand nadat u WW-uitkering ontving invullen.
 • Krijgt u uw uitkering van een andere instantie, bijvoorbeeld van uw gemeente? Vraag dan bij die instantie de doelgroepverklaring aan.