Voordelen voor een nieuwe werkgever

Mobiliteitsbonus voor oudere werknemer

Bent u 56 jaar of ouder? En heeft u een van de volgende uitkeringen:

 • WW
 • WAO
 • WAZ
 • WIA
 • Wajong
 • IOW
 • IOAW
 • IOAZ
 • WIK
 • of een uitkering wegens betalingsonmacht?

Dan kan een werkgever als hij u in dienst neemt een korting krijgen op de premies die hij aan de Belastingdienst moet betalen. Deze korting is maximaal € 7.000 per jaar. Dit heet de mobiliteitsbonus. Voor meer informatie kan hij contact opnemen met de Belastingdienst.

Om de mobiliteitsbonus te krijgen, heeft uw werkgever een doelgroepverklaring van u nodig. In deze verklaring staat dat u inderdaad een uitkering had op de dag vóór u in dienst kwam.

 • Krijgt u een UWV-uitkering? Dan kunt u UWV machtigen om de doelgroepverklaring rechtstreeks naar uw werkgever te sturen. Had u een WW-uitkering? Dan kan het enkele weken duren voordat wij de doelgroepverklaring kunnen afgeven. Wij hebben namelijk eerst uw Inkomstenopgave nodig om de aanvraag te behandelen. Deze kunt u pas de maand nadat u WW-uitkering ontving invullen. U kunt de doelgroepverklaring zelf aanvragen via UWV Telefoon Werknemers: 0900 – 92 94 (starttarief 4,5 cent en daarna 4 cent per minuut, plus uw gebruikelijke belkosten).
 • Krijgt u uw uitkering van een andere instantie, bijvoorbeeld van uw gemeente? Vraag dan bij die instantie de doelgroepverklaring aan.

Let op: heeft u een uitkering en bent u 50 jaar of ouder? En bent u voor 1 januari 2015 in dienst gekomen bij een werkgever? Dan kan uw werkgever ook nog gebruikmaken van de premiekorting.