Inkomsten doorgeven

Na afloop van iedere maand ziet u op Mijn UWV het formulier 'Inkomstenopgave' klaarstaan. Hiermee geeft u aan ons door of u inkomsten heeft gehad. Ook als u geen inkomsten had, stuurt u dit formulier op. U heeft daar tot het eind van de maand de tijd voor. Op basis van uw inkomsten berekenen wij de hoogte van uw uitkering. Daarom kunnen wij uw uitkering pas betalen als wij de Inkomstenopgave van u hebben ontvangen.

Invullen Inkomstenopgave

Inkomsten vooraf ingevuld

Heeft u inkomsten uit dienstverband? Dan geeft uw werkgever uw gegevens via de Belastingdienst aan ons door. Het kan gebeuren dat u een ander bedrag aan inkomsten doorgeeft dan uw werkgever. Hierdoor loopt u het risico dat u te veel of te weinig uitkering ontvangt. Dit wordt later weer verrekend met uw uitkering.

Wilt u zeker weten dat u de Inkomstenopgave in één keer goed opstuurt? Wacht dan tot uw werkgever uw inkomsten heeft doorgegeven. Op uw Inkomstenopgave is uw sv-loon dan al ingevuld. U hoeft de bedragen alleen nog na te kijken en te bevestigen. Bent u het niet eens met wat uw werkgever heeft doorgegeven? Dan kunt u het bedrag aanpassen en een toelichting geven.

Heeft u een fout gemaakt?

Een fout maken kan gebeuren. Als u de Inkomstenopgave nog niet heeft verstuurd, kunt u alle invulvelden nog aanpassen.

Heeft u een fout gemaakt en hebben wij uw uitkering al betaald? Wij controleren uw gegevens altijd met die van uw werkgever. Op de Inkomstenopgave van de volgende maand kunt u dan aangeven dat de gegevens die uw werkgever heeft doorgegeven juist zijn.

Zien wij een verschil in de inkomstengegevens van u en van uw werkgever? Dan verschijnt op Mijn UWV de button ‘Controle Inkomsten eerdere maand(en)’. Daarmee controleert u uw inkomstengegevens van eerdere maanden.

Het bedrag dat u te veel of te weinig heeft gekregen, verrekenen wij dan de volgende maand met uw WW-uitkering.

Meer informatie vindt u bij Inkomstenopgave en WW-uitkering of bekijk een van deze video’s: