Wij willen zeker weten dat de uitkering die u ontvangt klopt. Daarom controleren wij de gegevens die u op de Inkomstenopgave heeft ingevuld. Hiervoor vergelijken wij uw gegevens met de gegevens die uw werkgever aan de Belastingdienst doorgeeft. Op de eerstvolgende Inkomstenopgave laten wij u weten of uw opgave volgens ons juist is.

Blijkt uit onze controle dat uw opgave van inkomsten niet gelijk is aan de opgave van uw werkgever? Dan vragen wij u welke opgave volgens u de juiste is. We doen dat in de eerstvolgende Inkomstenopgave of u ziet op Mijn UWV een button ‘Controle inkomsten eerdere maand(en)’.

Denkt u dat uw eigen opgave juist is en dat de opgave die uw werkgever aan de Belastingdienst doorgaf niet klopt? Dan vragen wij u om uw uitleg naar ons toe te sturen met het bewijsstuk dat u voor ons heeft. Wij kijken dan alsnog of uw opgave juist is.

Klopt uw opgave volgens de controle niet, dan is het mogelijk dat wij de hoogte van uw WW-uitkering achteraf nog aanpassen.

Heeft u te weinig ontvangen, dan krijgt u van ons alsnog een nabetaling. Op Ik krijg een nabetaling van UWV kunt u hier meer over lezen.

Heeft u te veel ontvangen, dan verrekenen wij dit bedrag met de uitkering van de volgende maand. Als dat niet kan omdat u geen uitkering meer krijgt, dan moet u het bedrag aan ons terugbetalen.

Voorbeeld

U heeft op de Inkomstenopgave van december uw inkomsten over de maand november doorgegeven.

In de Inkomstenopgave van januari laten wij u weten of wij akkoord gaan met uw opgave over de maand november.

Blijkt uit de controle dat u te weinig uitkering heeft ontvangen? Dan krijgt u in januari nog een nabetaling van ons. Heeft u te veel ontvangen? Dan verrekenen wij het bedrag met de betaling van de volgende maand. Dit betekent dat we het te veel ontvangen bedrag over de maand november verrekenen met de betaling van de maand januari.