U heeft recht op maximaal 20 vakantiedagen per kalenderjaar. Als u binnen 1 jaar de AOW-leeftijd bereikt, dan heeft u recht op maximaal 65 dagen. Een kalenderjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Begon uw WW-uitkering na 1 januari? Dan heeft u in dat kalenderjaar minder vakantiedagen.

Met de Rekenhulp Vakantiedagen WW berekent u hoeveel vakantiedagen u heeft.

Weekenden en feestdagen tellen wij niet mee als vakantiedagen. Een dagtochtje zien wij ook niet als vakantie en hoeft u niet aan ons door te geven.

U kunt geen vakantiedagen meenemen naar het volgende kalenderjaar