Werk zoeken

Om een WW-uitkering te krijgen, is het belangrijk dat u actief naar werk zoekt. Dat doet u vanaf het moment dat u de uitkering aanvraagt. Ook als u op dat moment nog werk heeft. U bent zelf verantwoordelijk voor het zoeken naar werk. UWV ondersteunt u daarbij op verschillende manieren.

Wat is er op werk.nl te vinden?

Op werk.nl kunt u vacatures zoeken. We hebben een vacaturebank met duizenden vacatures waar u op kunt reageren. U vindt op werk.nl ook trainingen en tests. De trainingen zijn niet verplicht, maar wel aan te raden. Ze helpen u bijvoorbeeld een goede sollicitatiebrief te schrijven. Of te onderzoeken welke beroepen bij u passen.

Waarvoor is de Werkmap?

Met uw DigiD heeft u toegang tot de Werkmap. De Werkmap is uw beveiligde en persoonlijke omgeving op werk.nl. U ontvangt hier berichten, taken en tips van UWV. U kunt ook zelf berichten versturen en uw sollicitatieactiviteiten doorgeven. Soms sturen wij u vacatures via de Werkmap.

Kijk voor meer uitleg op Handleidingen werk.nl en Werkmap

Hoe vaak solliciteren?

U krijgt een taak in uw Werkmap, of u maakt afspraken met de adviseur werk over het aantal sollicitaties.

Heeft u geen afspraken gemaakt over het aantal sollicitaties met de adviseur werk? Dan moet u minimaal 4 keer per 4 weken solliciteren. Een netwerkgesprek telt ook mee als sollicitatie. In uw Werkmap staat bij de sollicitatietaak wanneer u deze activiteiten moet doorgeven. Geeft u ze niet op tijd door? Dan heeft dit gevolgen voor uw uitkering.

De adviseur werk zal u regelmatig om bewijzen vragen. Bewaar daarom de kopieën van uw sollicitatiebrieven en uitnodigingen voor gesprekken of testen minimaal 2 jaar.