Het is belangrijk dat u actief zoekt naar werk. Dat doet u vanaf het moment dat u de uitkering aanvraagt. Ook als u op dat moment nog werk heeft. Maar u kunt ook al beginnen met het zoeken naar werk als het nog te vroeg is om een uitkering aan te vragen. U bent zelf verantwoordelijk voor het zoeken naar werk. UWV helpt u daarbij op verschillende manieren. Bijvoorbeeld via de tips en hulpmiddelen op werk.nl, of met een persoonlijk gesprek op het Werkplein of de UWV-vestiging bij u in de buurt.

Ondersteuning als u nog geen uitkering heeft aangevraagd

Op werk.nl vindt u veel tips en hulpmiddelen die u helpen bij het zoeken naar werk. Ook kunt u op werk.nl persoonlijke hulp aanvragen bij het vinden van werk.

Ondersteuning nadat u een uitkering heeft aangevraagd

Zodra u een WW-uitkering bij UWV aanvraagt, ontvangt u een vragenlijst (de Werkverkenner) in uw Werkmap. Hierin staan vragen over uw arbeidsverleden en hoe u uw kansen op werk inschat. Met uw antwoorden kijken we hoe we u het beste kunnen helpen. Bijvoorbeeld met een persoonlijk gesprek, tips via de Werkmap of een webinar.

Persoonlijk gesprek

Binnen een half jaar nodigen wij u uit voor een gesprek op de UWV-vestiging bij u in de buurt. We bekijken dan samen met u wat u heeft gedaan om werk te vinden en maken nieuwe afspraken. U kunt ook zelf een gesprek aanvragen via uw Werkmap.