Werk zoeken

Het is belangrijk dat u actief zoekt naar werk. Dat doet u vanaf het moment dat u de uitkering aanvraagt. Ook als u op dat moment nog werk heeft. U bent zelf verantwoordelijk voor het zoeken naar werk. UWV helpt u daarbij op verschillende manieren. Bijvoorbeeld via de tips en trainingen op werk.nl of met een persoonlijk gesprek op het Werkplein of de UWV-vestiging bij u in de buurt.

Wat is er op werk.nl te vinden?

Op werk.nl vindt u alles wat met werk en werk zoeken te maken heeft. U kunt daar:

  • naar vacatures zoeken. We hebben een vacaturebank met duizenden vacatures waar u op kunt reageren;
  • uw cv maken, aanpassen en downloaden; 
  • online trainingen volgen waarmee u zichzelf verder kunt ontwikkelen. U leert dan bijvoorbeeld hoe u een goede sollicitatiebrief schrijft of hoe u een netwerk opbouwt; 
  • allerlei tests doen. Bijvoorbeeld om te onderzoeken waar u goed in bent en welke beroepen dan bij u passen. En of uw stijl van solliciteren past bij de baan waarop u solliciteert;
  • artikelen lezen met tips en inspiratie om werk te vinden;
  • informatie lezen over beroepen waar veel werk in is te vinden.

Gesprek op het Werkplein of de UWV-vestiging

Zodra u een WW-uitkering bij UWV aanvraagt, ontvangt u een vragenlijst (de Werkverkenner) in uw Werkmap. Hierin staan bijvoorbeeld vragen over uw arbeidsverleden en hoe u uw kansen op werk inschat. Met hulp van uw antwoorden kijken we hoe we u het beste kunnen helpen. Bijvoorbeeld met een persoonlijk gesprek, tips via de Werkmap of andere hulpmiddelen.

Na een half jaar heeft u in ieder geval een gesprek op het Werkplein of de UWV-vestiging. We bekijken dan samen met u wat u heeft gedaan om werk te vinden en maken nieuwe afspraken. U kunt ook zelf een gesprek aanvragen via uw Werkmap.

Waarvoor zijn de Werkmap en Mijn UWV?

De Werkmap en Mijn UWV zijn beide een beveiligde, persoonlijke omgeving op onze websites. U logt in met uw DigiD. U ontvangt dan berichten, taken en tips van UWV. U kunt ook Werkmapberichten versturen en uw sollicitatieactiviteiten doorgeven. Soms sturen wij u vacatures via de Werkmap. U kunt deze vacatures ook bekijken via een Werkmapbericht op Mijn UWV. Wilt u extra uitleg over het gebruik van werk.nl of de Werkmap? Kijk dan op Handleidingen werk.nl en Werkmap. Of kom naar de inloopmiddag van het Werkplein of de UWV-vestiging bij u in de buurt.

Hoe vaak solliciteren?

U krijgt een taak in uw Werkmap of op Mijn UWV. Of u maakt afspraken met de adviseur werk over het aantal sollicitaties. Heeft u geen afspraken gemaakt over het aantal sollicitaties met de adviseur werk? Dan moet u minimaal 4 keer per 4 weken solliciteren. Een netwerkgesprek telt ook mee als sollicitatie. In uw Werkmap en op Mijn UWV staat bij de sollicitatietaak wanneer u deze activiteiten moet doorgeven. Geeft u ze niet op tijd door? Dan heeft dit gevolgen voor uw uitkering. De adviseur werk zal u regelmatig om bewijzen vragen. Bewaar daarom de kopieën van uw sollicitatiebrieven en uitnodigingen voor gesprekken of testen minimaal 2 jaar.