De eerste betaling van mijn WW-uitkering

Toeslag als mijn WW-uitkering te laag is

KomtĀ  u met uw WW-uitkering onder het sociaal minimum? Dan kunt u een toeslag op uw uitkering aanvragen. Om te bepalen of u recht heeft op een toeslag, vergelijken wij de totale bruto-inkomsten van u en uw eventuele partner of daarmee gelijkgestelde persoon met het sociaal minimum.

Heeft u nog geen WW-uitkering? Dan vraagt u de toeslag tegelijk met uw WW-uitkering aan. U hoeft dan geen ander formulier in te vullen.

Heeft u al een WW-uitkering of al een WW-uitkering aangevraagd? Als uw inkomsten dan onder het sociaal minimum komen, kunt u zelf een toeslag aanvragen.

Toeslag aanvragen

Vraag de toeslag altijd aan in de eerste 6 weken nadat:

  • u de uitkering krijgt;
  • uw leefsituatie is veranderd, of;
  • uw inkomsten zijn veranderd.

Ontvangen wij uw aanvraag later? Dan krijgt u misschien een lagere toeslag.