De eerste betaling van mijn WW-uitkering

Eenmalig een voorschot op uw eerste WW-uitkering

Hoe vraag ik een voorschot aan?

U kunt alleen een voorschot aanvragen voor de eerste betaling van uw WW-uitkering. Houd er rekening mee dat u pas een voorschot kunt aanvragen na uw eerste werkloosheidsdag. Wij berekenen dit voorschot over de periode van de eerste werkloosheidsdag tot de datum van uw aanvraag.
Voorbeeld: uw eerste werkloosheidsdag is op maandag 14 juni en u vraagt op vrijdag 18 juni een voorschot aan. Dan krijgt u een voorschot berekend over 4 werkdagen. De dag van de aanvraag telt niet mee.

Een voorschot vraagt u aan via UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Wij kunnen u zo sneller helpen. We bekijken dan of u een voorschot kunt krijgen.

Uw eerste betaling is lager als u een voorschot krijgt

Wij verrekenen het voorschot dat u heeft ontvangen met de eerste betaling van uw WW-uitkering. De rest van uw eerste WW-uitkering ontvangt u als nabetaling. Als de nabetaling in een volgend kalenderjaar is, dan geldt een hoger belastingtarief. U ontvangt daardoor een lager bedrag aan WW-uitkering dan u zou ontvangen als u geen voorschot had gekregen. U kunt het te veel ingehouden bedrag misschien via de Belastingdienst terugkrijgen bij uw belastingaangifte.

Uw inkomsten doorgeven

Als u een WW-uitkering heeft, geeft u na afloop van elke maand uw inkomsten door (inclusief ontvangen vakantiegeld). Dit doet u via Mijn UWV met het formulier 'Inkomstenopgave'. Ook als u geen inkomsten heeft, moet u dit doorgeven met hetzelfde formulier. Wij verrekenen eventuele inkomsten en berekenen de hoogte van de uitkering.