U kunt alleen een voorschot aanvragen voor de eerste betaling van uw WW-uitkering. Houd er rekening mee dat u pas een voorschot kunt aanvragen na uw eerste werkloosheidsdag. Wij berekenen dit voorschot over de periode van de eerste werkloosheidsdag tot de datum van uw aanvraag.

Voorbeeld: uw eerste werkloosheidsdag is op maandag 14 juni en u vraagt op vrijdag 18 juni een voorschot aan. Dan krijgt u een voorschot berekend over 4 werkdagen. De dag van de aanvraag telt niet mee.

Neem contact met ons op als u een voorschot wilt aanvragen. Onze contactgegevens vindt op Service & contact. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Wij kunnen u zo sneller helpen. We bekijken dan of u een voorschot kunt krijgen.

Uw eerste betaling is lager als u een voorschot krijgt

Wij verrekenen het voorschot dat u heeft ontvangen met de eerste betaling van uw WW-uitkering. De rest van uw eerste WW-uitkering ontvangt u nadat u uw eerste Inkomstenopgave heeft ingevuld.

Als u dit deel van de uitkering in een volgend kalenderjaar ontvangt, dan wordt over dat bedrag meer belasting ingehouden. U ontvangt daardoor een lager bedrag aan WW-uitkering dan u zou ontvangen als u geen voorschot had gekregen. U kunt het te veel ingehouden bedrag misschien via de Belastingdienst terugkrijgen bij uw belastingaangifte.