Beslissing over mijn aanvraag

De beslissing is te laat

U heeft een aanvraag bij ons ingediend. Of u heeft bezwaar gemaakt tegen een beslissing. Wij moeten dan binnen een bepaalde periode een beslissing daarover nemen. Deze periode staat in het bericht (de ontvangstbevestiging) waarin staat dat wij uw aanvraag of bezwaar hebben ontvangen. Als wij meer tijd nodig hebben om een beslissing te nemen, ontvangt u een brief waarin staat dat wij de periode waarin wij beslissen onderbreken of verlengen. Deze brief vindt u bij uw documenten op Mijn UWV.

Wat kan ik doen bij een te late beslissing?

Heeft u geen beslissing van ons gekregen binnen de periode die in onze ontvangstbevestiging staat? En ook geen brief waarin staat dat wij meer tijd nodig hebben? Dan kunt u ons vragen om alsnog te beslissen en kunt u misschien een vergoeding krijgen. Met andere woorden: u stelt ons in gebreke. U vraagt ons om alsnog te beslissen met een 'Melding te late beslissing'. Wij proberen dan binnen 2 weken alsnog een beslissing te nemen.