Mijn werkgever kan mij niet meer betalen

Wat kan ik vergoed krijgen?

Is duidelijk dat u recht heeft op een uitkering wegens betalingsonmacht? Dan keren wij uit wat u nog tegoed heeft van uw (ex-)werkgever. Wij betalen u dan het volgende:

  • Het loon dat u nog tegoed heeft over maximaal 13 weken voor de opzegdatum. Bijvoorbeeld achterstallig loon, overuren, onkostenvergoeding, het bedrag dat u in die periode heeft opgebouwd voor een dertiende maand, atv/adv-dagen.
  • Het loon over de opzegtermijn tot maximaal 6 weken na de opzegdatum. Was u op 1 januari 1999 minimaal 1 jaar in dienst bij uw werkgever en was u toen 45 jaar of ouder? Dan geldt voor u mogelijk een langere opzegtermijn.
  • Over maximaal 1 jaar voor het einde van het dienstverband: uw vakantiegeld, vakantiedagen, niet afgedragen pensioenpremies en bijdragen aan het tijdspaarfonds. Van atv-dagen en duurzame inzetbaarheid die via het tijdspaarfonds worden betaald, betalen wij maximaal 13 weken.

Let op: was uw loon hoger dan het maximumdagloon? Wij betalen u dan maximaal 150% van het maximumdagloon.

Hoe geef ik mijn inkomsten door?

Met het formulier Inkomstenopgave bij betalingsonmacht werkgever geeft u maandelijks uw inkomsten aan ons door. Ook als u geen inkomsten heeft, moet u dat iedere maand aan ons doorgeven met uw Inkomstenopgave. U krijgt alleen betaald als wij uw opgave hebben ontvangen.

U ontvangt een betaalspecificatie

U krijgt een betaalspecificatie van uw uitkering als wij deze aan u hebben overgemaakt. De betaalspecificatie staat dan voor u klaar op Mijn UWV. U heeft een DigiD nodig om in te loggen.
Let op: als de specificatie klaar staat, duurt het meestal nog 3 dagen voordat het bedrag op uw rekening staat.

Met de Berichtenbox weet u het sneller

Als u zich aanmeldt voor de Berichtenbox via MijnOverheid, dan krijgt u een e-mail als uw betaalspecificatie klaarstaat op Mijn UWV. Meer informatie vindt u bij Sneller op de hoogte met de Berichtenbox. Gebruikt u de Berichtenbox al? Onderaan uw inbox kunt u zien of UWV aangekruist staat in uw lijst van organisaties waarvan u berichten krijgt.