Mijn werkgever kan mij niet meer betalen

Wanneer krijg ik een uitkering wegens betalingsonmacht?

Dat kan in de volgende situaties:

 • De rechter heeft uw werkgever tijdelijk uitstel van betaling (surseance) gegeven. Daarvoor wijst de rechter een bewindvoerder aan die het financieel beheer overneemt.
 • De rechter verklaart uw werkgever failliet en wijst een curator aan die het financieel beheer overneemt.
 • Uw werkgever kan niet meer uit de financiële problemen komen. Hij krijgt van de rechtbank een regeling om de schulden af te lossen. Dit heet een schuldsaneringsregeling.
 • Een andere situatie waarbij uw werkgever u blijvend geen loon meer betaalt. Bijvoorbeeld als hij is verdwenen en voor u onbereikbaar is. Alle onderstaande voorwaarden moeten dan wel voor u gelden:
  • Uw loon had al betaald moeten zijn maar u heeft geen loon ontvangen.
  • Er is geen uitzicht op volgende loonbetalingen.
  • Uw collega’s zitten in dezelfde situatie.
  • Alle schuldeisers worden ook niet meer betaald, zoals leveranciers en de verhuurder. 
  • Het bedrijf is gesloten en er wordt niet meer doorgewerkt. Alle bedrijfsactiviteiten zijn gestopt.
 • U bent ontslagen toen de werkgever al in financiële problemen zat. Hierbij geldt het volgende:
  • De situatie werd daarna zo ernstig dat de werkgever zijn werknemers en schuldeisers niet meer kon betalen.
  • U heeft nog loon van uw werkgever tegoed.