Kan ik een WW-uitkering krijgen?

Ontslag met wederzijds goedvinden

Bij ontslag met wederzijds goedvinden gaat u akkoord met uw ontslag. Uw werkgever hoeft dan geen toestemming aan UWV of de kantonrechter te vragen om u te ontslaan. De belangrijkste kenmerken van dit ontslag zijn:

  • Uw werkgever stelt voor om het dienstverband te beëindigen.
  • U en uw werkgever zijn het met elkaar eens over uw ontslag. U wilt dus allebei dat uw dienstverband eindigt.
  • U bent het samen eens over de financiële afhandeling van het ontslag. Bijvoorbeeld over de uitbetaling van vakantiedagen.
  • U bent niet ziek.

De afspraken hierover legt u samen met uw werkgever schriftelijk vast in een beëindigingsovereenkomst. U mag deze overeenkomst zonder opgaaf van redenen opzeggen. Dit kan binnen 14 dagen na ondertekening van de overeenkomst. U moet dit dan schriftelijk aan uw werkgever melden.

Voldoet u aan alle voorwaarden voor een WW-uitkering? Dan kunt u bij ontslag met wederzijds goedvinden meestal een WW-uitkering krijgen. Stelt niet uw werkgever, maar u zelf voor om uw dienstverband te beëindigen? Dan krijgt u geen WW-uitkering.