Kan ik een WW-uitkering krijgen?

Mijn tijdelijke contract stopt

Voor het einde van een tijdelijk contract geldt geen opzegtermijn. Zodra u weet dat uw contract niet wordt verlengd, gaat u direct op zoek naar werk. 


Vraag zelf voor afloop van het contract om een verlenging van uw contract. U kunt uw werkgever ook vragen om ander werk.

Biedt uw werkgever u (weer) een tijdelijk contract aan en weigert u dit? Dan krijgt u geen WW-uitkering.

Aanzegtermijn

Als u een tijdelijk contract heeft van 6 maanden of langer, heeft uw werkgever een verplichte aanzegtermijn. Dit betekent dat uw werkgever minimaal een maand voordat het contract afloopt schriftelijk aan u moet melden of het tijdelijke contract verlengd wordt of niet.

Komt uw werkgever de verplichte aanzegtermijn niet na? Dan moet hij maximaal een maand loon doorbetalen. Komt uw werkgever de aanzegtermijn wel na, maar niet op tijd? Dan betaalt hij aan u een vergoeding voor de dagen die hij te laat is met aanzeggen. Deze vergoeding heeft geen gevolgen voor uw WW-uitkering. De aanzegtermijn geldt niet als:

  • het arbeidscontract korter is dan 6 maanden;
  • de einddatum van het arbeidscontract niet op een datum is vastgesteld, maar bijvoorbeeld op het einde van een project;
  • als er in het arbeidscontract een uitzendbeding is vastgelegd.

Een vast contract na tijdelijke contracten

Soms gelden 3 of meer tijdelijke contracten achter elkaar als een vast contract. U en uw werkgever moeten zich dan aan de regels van een vast contract houden. Had u een aantal tijdelijke contracten bij dezelfde werkgever, met onderbrekingen van 6 maanden of minder? Dan geldt het volgende:

  • Tellen uw tijdelijke contracten samen meer dan 24 maanden? Dan geldt uw arbeidscontract als een vast contract. Is uw laatste contract afgesloten voor 1 juli 2015? Dan geldt uw arbeidscontract als een vast contract als de contracten samen meer dan 36 maanden duren.
  • Heeft u 4 of meer contracten voor bepaalde tijd gehad? En zat er tussen die tijdelijke contracten steeds minder dan 6 maanden? Dan telt uw vierde arbeidscontract als een vast contract. Ook als die contracten samen korter zijn dan 24 maanden.
  • Heeft u steeds bij dezelfde werkgever gewerkt, maar liepen 1 of meer contracten via een uitzendbureau? Dan geldt dat soms ook als een vast contract.

Let op: in de cao die voor u geldt, kan staan dat er andere regels voor u gelden. Bijvoorbeeld: bij seizoensgebonden arbeid kan de periode van maximaal 6 maanden tussen de tijdelijke contracten worden teruggebracht naar maximaal 3 maanden.