Kan ik een WW-uitkering krijgen?

Ik heb zelf ontslag genomen

Als u zelf ontslag neemt, krijgt u meestal geen WW-uitkering. Dat geldt ook als u ontslag neemt in uw proeftijd. Als u een WW-uitkering aanvraagt, beoordelen wij altijd de reden van uw ontslag en de omstandigheden waaronder u zelf ontslag nam.

Neemt u ontslag omdat uw partner verhuist of vanwege gezondheidsredenen? Dan kunt u misschien een WW-uitkering krijgen.