Kan ik een WW-uitkering krijgen?

Ik heb zelf ontslag genomen

Als u zelf ontslag neemt, krijgt u in de meeste gevallen geen WW-uitkering. Dat geldt ook als u ontslag neemt in uw proeftijd.

Neemt u ontslag omdat uw partner verhuist of vanwege gezondheidsredenen? Dan kunt u misschien een WW-uitkering krijgen.