Kan ik een WW-uitkering krijgen?

Eerder een WW-uitkering en weer werkloos

Heeft u een WW-uitkering gehad en wordt u daarna binnen 26 weken weer werkloos? Vraag dan opnieuw online een WW-uitkering aan. Toen uw WW-uitkering werd stopgezet, heeft u van ons een brief gekregen. In die brief staat de datum tot wanneer u uw oude uitkering kunt terugkrijgen. Is deze datum nog niet voorbij? Dan bekijken wij of u uw oude WW-uitkering weer kunt krijgen. Dit noemen wij herleving van uw uitkering. Is deze datum voorbij? Dan bekijken wij of u een nieuwe WW-uitkering kunt krijgen.

U was 26 weken of langer in dienst

Als u 26 weken of langer in dienst was bij uw werkgever, heeft u misschien opnieuw recht op WW-uitkering opgebouwd. Op basis hiervan berekenen wij dan uw nieuwe WW-uitkering.

Wanneer kan uw oude WW-uitkering herleven?

We willen voorkomen dat u een lagere uitkering krijgt. Daarom beoordelen wij of uw oude WW-uitkering kan herleven. Uw oude uitkering herleeft als het dagloon van uw nieuwe WW-uitkering 87,5% of minder is van het dagloon van uw oude WW-uitkering. Als uw uitkering herleeft, dan krijgt u de nieuwe WW-uitkering, gebaseerd op het nieuwe dagloon. En u krijgt een deel van uw oude WW-uitkering, gebaseerd op het oude dagloon. Het totaalbedrag is even hoog als uw oude WW-uitkering.

U heeft bijvoorbeeld een WW-uitkering vanaf 1 februari 2019. Uw dagloon is € 180. Op 1 augustus 2019 gaat u werken met een tijdelijk contract voor 7 maanden. Dit contract wordt niet verlengd. U vraagt daarom op 1 maart 2020 (na 7 maanden) opnieuw een WW-uitkering aan. Uw dagloon op basis van uw laatste baan is € 155. Dit is minder dan 87,5 % van uw oude dagloon (87,5% van € 180 is € 157,50). U krijgt een nieuwe uitkering en ook herleeft uw oude uitkering.

Heeft u uw WW-uitkering zelf stopgezet?

Binnen 6 maanden nadat uw uitkering beëindigd is, kunt u die oude uitkering weer laten ingaan. U doet dit door opnieuw een WW-uitkering aan te vragen. De herleving gaat dan in op de eerste dag van de maand waarin u de WW-uitkering opnieuw aanvraagt. Wij verlengen de einddatum van uw WW-uitkering met de periode waarin u geen WW-uitkering kreeg.

Uw uitkering is bijvoorbeeld eerder beëindigd op 1 april 2020 en u had op dat moment nog 6 maanden recht op een uitkering. U vraagt op 15 juli 2020 weer een uitkering aan. Als u dan voldoet aan alle voorwaarden waarop uw oude uitkering kan herleven, dan heeft u vanaf 1 juli 2020 weer recht op uw oude uitkering voor een periode van 6 maanden.

Aanvragen WW-uitkering