Bij een arbeidsverleden van 11 jaar of langer geldt het volgende:

  • Voor de eerste 10 volledige kalenderjaren aan arbeidsverleden heeft u recht op 1 maand WW per volledig kalenderjaar. Blijven er daarna nog volledige kalenderjaren aan arbeidsverleden over van vóór 2016? Dan geldt ook 1 maand WW voor die jaren tot 2016.
  • Voor alle volledige kalenderjaren aan arbeidsverleden vanaf 1 januari 2016 heeft u recht op 0,5 maand WW.
Bekijk ons rekenvoorbeeld

Voorbeeld: de duur van de WW berekenen

Jeroen werkt sinds 1998. Hij was toen 20 jaar oud. Hij wordt in mei 2022 werkloos. Zo berekenen wij de duur van zijn WW-uitkering:

  • Zijn feitelijke arbeidsverleden is 24 jaar: van 1998 tot en met 2021 (2022 telt niet mee omdat hij in dit jaar werkloos wordt).
  • Zijn fictieve arbeidsverleden is 2 jaar (van 1996 tot en met 1997).
  • In totaal heeft Jeroen dus 24 + 2 = 26 jaar arbeidsverleden.
  • Jeroen heeft 20 jaar arbeidsverleden vóór 1 januari 2016. Dat betekent 20 maanden WW.
  • Jeroen heeft 6 jaar arbeidsverleden na 1 januari 2016. Dat betekent 6 x 0,5 = 3 maanden WW.
  • In totaal heeft Jeroen dus recht op 23 maanden WW.

De duur van uw WW-uitkering hangt dus af van uw arbeidsverleden, maar kan nooit langer zijn dan de maximale duur van de WW-uitkering: 24 maanden.