Voor ieder volledig kalenderjaar heeft u recht op 1 maand WW-uitkering. 7 jaar arbeidsverleden betekent dus 7 maanden WW.