Ik heb een nieuwe baan gevonden

Ik wil mijn aanvullende WW-uitkering stopzetten

Soms kunt u uw aanvullende uitkering zelf stopzetten. Dan heeft u niet meer de plichten die u tijdens uw WW-uitkering had, zoals uw sollicitatieplicht. Bewaar wel alle documenten die met uw uitkering te maken hebben.

U kunt uw aanvullende uitkering stopzetten als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U werkt of gaat werken in loondienst.
  • U verdient minder dan 87,5% van het WW-maandloon.
  • U werkt nu minder uren en het verschil met het aantal uren waarop uw WW-uitkering is gebaseerd, is minder dan 5 uur. Of u werkt nu meer of hetzelfde aantal uren.

Let op: gaat u meer dan 87,5% van uw WW-maandloon verdienen? Dan hoeft u niet aan ons door te geven dat u uw WW-uitkering wilt stopzetten. Geef dan alleen door dat u weer gaat werken. Wij sturen u daarna een brief waarin staat dat uw uitkering wordt stopgezet.

Doorgeven via het wijzigingsformulier

Voldoet u aan alle voorwaarden en wilt u uw aanvullende WW-uitkering stopzetten? Geef dan via het ‘Wijzigingsformulier WW’ eerst door dat u weer gaat werken. U kiest in het formulier onder 'Verandering van uw werksituatie' voor 'Ik ga weer werken'.

In de maand nadat u bent gaan werken, kunt u doorgeven dat u uw WW-uitkering wilt stopzetten. Dan hebben wij uw Inkomstenopgave voor de gewerkte maand ontvangen. Wij hebben de Inkomstenopgave nodig om te zien of u voldoet aan de voorwaarden. Deze wijziging geeft u ook aan ons door via het ‘Wijzigingsformulier WW’. Om de uitkering te stoppen vinkt u onder 'Verandering van uw werksituatie' de optie ‘Ik krijg nog WW naast mijn baan, maar ik wil deze uitkering niet meer’ aan. Wij stoppen dan uw uitkering vanaf de eerste dag van de maand waarin u uw verzoek heeft ingediend.

Doorgeven via het Wijzigingsformulier

Rekenvoorbeeld

Uw WW-maandloon is € 2.000 per maand. Uw WW-uitkering is gebaseerd op 32 uur per week. En u gaat weer werken voor 30 uur per week. Dit is een verschil van 2 uur. U verdient € 1.500 per maand. Dat is 75% van uw WW-maandloon, dus minder dan 87,5%. U voldoet dan aan alle voorwaarden. U kunt uw WW-uitkering stopzetten.