De gevolgen voor uw Wajong-uitkering als u geen arbeidsvermogen heeft

Hebben wij vastgesteld dat u geen arbeidsvermogen heeft? En dat u dit ook niet kunt ontwikkelen? Dan blijft de hoogte van uw uitkering 75% van het minimumloon.