De gevolgen voor uw Wajong-uitkering als u arbeidsvermogen heeft

Kan ik een aanvulling krijgen op mijn uitkering?

Toeslag van UWV aanvragen

U kunt misschien een toeslag van UWV krijgen als uw totale gezinsinkomsten onder het sociaal minimum komen. Het sociaal minimum is het bedrag dat iemand minimaal nodig heeft om van te leven. Wat voor u het sociaal minimum is, hangt af van uw leeftijd en uw leefsituatie.

Als u wilt weten of u recht heeft op toeslag, volg dan de stappen hieronder:

  1. Bekijk welke leefsituatie voor u geldt.
  2. Bekijk in het schema welk bruto bedrag per week hoort bij uw leeftijd en leefsituatie. Dat bedrag is het sociaal minimum dat geldt voor uw situatie.
  3. Bekijk wat uw totale bruto gezinsinkomsten zijn per week. En vergelijk dit met het sociaal minimum dat geldt voor uw situatie.
  4. Zijn uw totale inkomsten per week minder dan het sociaal minimum dat voor u geldt? Dan kunt u een toeslag krijgen.
Aanvragen toeslag

Meer informatie leest u op Toeslag van UWV.

Is uw uitkering verlaagd en ontving u op dat moment al een toeslag? Dan wordt uw toeslag automatisch verhoogd.

In sommige situaties vult de toeslag niet aan tot het sociaal minimum. Bekijk of dit voor u geldt.