De gevolgen voor uw Wajong-uitkering als u arbeidsvermogen heeft

Kan ik een aanvulling krijgen op mijn uitkering?

Loonheffingskorting toepassen

Krijgt u een uitkering of loon? Dan wordt op uw inkomsten belasting ingehouden. Dit heet de loonheffing. U heeft dan recht op loonheffingskorting. Dit is een korting op de belasting die u ieder jaar betaalt. Als uw werkgever of wij deze korting toepassen op uw loon of uitkering, krijgt u een hoger bedrag op uw rekening. U mag de loonheffingskorting toepassen op 1 uitkering of op het loon van 1 werkgever. Wilt u weten of u al loonheffingskorting krijgt? Dan kunt u dit nalezen op uw loonstrookje of op de betaalspecificatie van uw uitkering. U kunt de betaalspecificatie van uw uitkering bekijken op Mijn UWV.

Lees meer informatie over loonheffingskorting