De gevolgen voor uw Wajong-uitkering als u arbeidsvermogen heeft

Kan ik een aanvulling krijgen op mijn uitkering?

Bijstand aanvragen bij uw gemeente

Krijgt u een toeslag van UWV of de Belastingdienst? Of heeft u loonheffingskorting, maar komt u daarmee niet op of boven het sociaal minimum uit? Dan kunt u misschien een aanvullende bijstandsuitkering (Participatiewet) krijgen van uw gemeente. Die vraagt u aan via werk.nl.

Bijzondere bijstand (Participatiewet) aanvragen via uw gemeente

Ook kunt u bijzondere bijstand (Participatiewet) aanvragen bij uw gemeente. Daarnaast heeft uw gemeente nog andere regelingen voor mensen met een laag inkomen. Kijk voor meer informatie op de website van uw gemeente.