Voordelen en regelingen voor werkgevers

No-riskpolis en no-riskverklaring

Heeft u een handicap, bent u ziek of was u ziek, bent u langdurig werkloos of bent u opgenomen in het doelgroepregister? Dan kan voor u de no-riskpolis gelden als u gaat werken. Dat betekent dat wij uw werkgever een Ziektewet-uitkering betalen als u (weer) ziek wordt. Uw werkgever hoeft dan een groot deel van uw loon niet zelf te betalen. De no-riskpolis geldt maximaal 5 jaar. 

De no-riskpolis geldt langer (zolang u werkt) als u:

  • Wajong heeft (gehad);
  • een WSW-indicatie heeft;
  • beschut werkt;
  • werkt met een ziekte of handicap (banenafspraak).