Voordelen en regelingen voor werkgevers

Mobiliteitsbonus

Voor 56-plussers

Bent u 56 jaar of ouder? En heeft u een van deze uitkeringen: WW, WAO, WAZ, WIA, Wajong, bijstandsuitkering (Participatiewet), IOAW, IOAZ, WIK, of een uitkering wegens betalingsonmacht? Dan kan een werkgever als hij u in dienst neemt een korting krijgen op de premies die hij aan de Belastingdienst moet betalen. Deze korting is maximaal € 7.000 per jaar. Dit heet de mobiliteitsbonus. Voor meer informatie kan hij contact opnemen met de Belastingdienst.

Let op: heeft u een uitkering en bent u 50 jaar of ouder? En bent u voor 1 januari 2015 in dienst gekomen bij een werkgever? Dan kan uw werkgever ook nog gebruikmaken van de premiekorting.

Doelgroepverklaring

Om de mobiliteitsbonus te krijgen, heeft uw werkgever een doelgroepverklaring van u nodig. In deze verklaring staat dat u inderdaad een uitkering had op de dag vóór u in dienst kwam.

  • Krijgt u een UWV-uitkering? Dan kunt u UWV machtigen om de doelgroepverklaring rechtstreeks naar uw werkgever te sturen. U kunt de doelgroepverklaring ook zelf aanvragen via UWV Telefoon Werknemers via 0900 – 92 94 (starttarief 4,5 cent en daarna 4 cent per minuut, plus uw gebruikelijke belkosten). Had u een WW-uitkering?  Dan kan het enkele weken duren voordat wij de doelgroepverklaring kunnen afgeven. Wij hebben namelijk eerst uw Inkomstenopgave nodig om de aanvraag te behandelen. Deze kunt u pas de maand nadat u WW-uitkering ontving invullen.
  • Krijgt u uw uitkering van een andere instantie, bijvoorbeeld van uw gemeente? Vraag dan bij die instantie de doelgroepverklaring aan.
Machtiging doelgroepverklaring ouderen

Voor werknemers met een ziekte of handicap

Heeft u een ziekte of handicap? Ook dan kan uw werkgever mogelijk een mobiliteitsbonus krijgen. Hij heeft dan geen doelgroepverklaring nodig.

Meer informatie over de voorwaarden, de hoogte en de verrekening van de mobiliteitsbonus vindt u op ondernemersplein.nl. Of bel de BelastingTelefoon, 0800 – 05 43 (gratis).