Voordelen en regelingen voor werkgevers

Mobiliteitsbonus

Voor 56-plussers

Bent u 56 jaar of ouder? En heeft u een van deze uitkeringen: WW, WAO, WAZ, WIA, Wajong, bijstandsuitkering (Participatiewet), IOAW, IOAZ, WIK, of een uitkering wegens betalingsonmacht? Dan kon een werkgever als hij u in dienst neemt een korting krijgen op de premies die hij aan de Belastingdienst moet betalen. Deze korting is maximaal € 7.000 per jaar. Dit heet de mobiliteitsbonus. Voor meer informatie kan hij contact opnemen met de Belastingdienst.

Let op: vanaf 1 januari 2018 vervangt het loonkostenvoordeel (LKV) deze regeling. Omdat het loonkostenvoordeel (LKV) de mobiliteitsbonus voor 56-plussers vervangt, kunt u vanaf 1 januari 2018 een doelgroepverklaring LKV aanvragen. Hiermee heeft uw werkgever vanaf 1 januari 2018 misschien recht op het LKV. Heeft u op dit moment een uitkering en bent u 50 jaar of ouder? En bent u uiterlijk op 31 december 2014 in dienst gekomen bij een werkgever? Dan kan uw werkgever nog tot en met 31 december 2017 misschien gebruikmaken van de mobiliteitsbonus. Daarna stopt deze regeling. U heeft hiervoor wel een doelgroepverklaring ouderen nodig.

Doelgroepverklaring ouderen

Om de mobiliteitsbonus te krijgen, heeft uw werkgever een doelgroepverklaring ouderen van u nodig. In deze verklaring staat dat u recht had op een uitkering van UWV op de dag voordat u bij deze werkgever in dienst kwam.

Doelgroepverklaring ouderen aanvragen

  • U kunt de doelgroepverklaring zelf aanvragen via UWV Telefoon Werknemers via 0900 – 92 94 (starttarief 4,5 cent en daarna 4 cent per minuut, plus uw gebruikelijke belkosten). De doelgroepverklaring geeft u aan uw werkgever.
  • Krijgt u een UWV-uitkering? Dan kunt u UWV machtigen om de doelgroepverklaring rechtstreeks naar uw werkgever te sturen. Dat kan met het formulier Machtiging doelgroepverklaring ouderen. Ook dit formulier kunt u via bovenstaand telefoonnummer aanvragen.
  • Had u een WW-uitkering? Dan kan het enkele weken duren voordat wij de doelgroepverklaring ouderen kunnen afgeven. Wij hebben namelijk eerst uw Inkomstenopgave nodig om de aanvraag te behandelen. Deze kunt u pas de maand nadat u WW-uitkering ontving invullen.
  • Krijgt u uw uitkering van een andere instantie dan UWV, bijvoorbeeld van uw gemeente? Vraag dan bij die instantie de doelgroepverklaring aan.

Voor werknemers met een ziekte of handicap

Heeft u een ziekte of handicap? Ook dan kan uw werkgever mogelijk een mobiliteitsbonus krijgen. Hij heeft dan geen doelgroepverklaring nodig.

Voor meer informatie over de voorwaarden, de hoogte en de verrekening van de mobiliteitsbonus kunt u contact opnemen met de BelastingTelefoon, 0800 – 05 43 (gratis).