Voordelen en regelingen voor werkgevers

Het loonkostenvoordeel (LKV)

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het LKV is een tegemoetkoming voor werkgevers die oudere werknemers en werknemers met een arbeidsbeperking in dienst nemen of houden.

Valt u onder een van de 4 doelgroepen?

Bent u direct na uw uitkering gaan werken bij een nieuwe werkgever of bent u herplaatst bij uw huidige werkgever? En valt u onder een van de 4 doelgroepen? Dan kan uw werkgever het LKV krijgen.

Geef een kopie aan uw werkgever

U vraagt dan eerst een doelgroepverklaring LKV aan. Het is belangrijk dat u deze aanvraagt binnen 3 maanden nadat u bij deze werkgever bent gaan werken of bent herplaatst. Na deze 3 maanden heeft u geen recht meer op de doelgroepverklaring LKV. Uw werkgever heeft een kopie hiervan nodig. Zonder een kopie van uw doelgroepverklaring kan uw werkgever geen LKV meer aanvragen.

Aanvragen vanaf 1 januari 2018

Als u onder een van de doelgroepen valt, dan kunt u vanaf 1 januari 2018 een doelgroepverklaring LKV bij ons of bij uw gemeente aanvragen.