Voordelen en regelingen voor werkgevers

Compensatieregeling oudere werkzoekenden

Bent u 56 jaar of ouder en heeft u ten minste 52 weken onafgebroken een WW-uitkering ontvangen? Dan kan een nieuwe werkgever gebruikmaken van de compensatieregeling oudere werkzoekenden. Dat betekent dat u in de eerste 5 jaar van uw dienstverband een Ziektewet-uitkering krijgt, als u ziek wordt. Uw werkgever betaalt dan alleen de eerste 13 weken het loon door. Daarna ontvangt hij voor u een Ziektewet-uitkering van UWV.

Let op: dit geldt alleen als u tussen 1 januari 2018 en 31 december 2019 vanuit een WW-uitkering bij de werkgever in dienst bent gekomen.