Voordelen en regelingen voor werkgevers

Compensatieregeling oudere werknemers

Bent u een oudere werknemer die langer dan 1 jaar werkloos is geweest en bent u ziek? Dan betaalt uw werkgever de eerste 13 weken van uw ziekte uw loon door. Daarna betaalt UWV soms een Ziektewet-uitkering. Die uitkering betalen we aan uw werkgever. Deze regeling heet de Compensatieregeling oudere werknemers.

Uw werkgever kan een Ziektewet-uitkering voor u aanvragen als deze voorwaarden voor u gelden:

  • U bent voor 8 juli 1954 geboren.
  • U had langer dan 52 weken een WW-uitkering.
  • U kwam vanuit de WW bij uw werkgever in dienst.
  • U was op de eerste ziektedag niet langer dan 5 jaar bij hem in dienst.