Kunt u minder werk aan dan andere werknemers? Dan kan uw werkgever loondispensatie bij ons aanvragen. Hij betaalt u dan tijdelijk minder loon. In deze situatie betalen wij u dan een aanvullende Wajong-uitkering. De hoogte van deze uitkering hangt af van uw persoonlijke situatie. Zoals de mate waarin u arbeidsongeschikt bent en hoeveel werk u aankunt in een bepaalde tijd.

Voorwaarden loondispensatie

U moet aan de algemene voorwaarden voldoen. Uw werkgever kan alleen loondispensatie aanvragen als u een Wajong-uitkering heeft. Hij moet u vertellen dat hij loondispensatie voor u gaat aanvragen. Verder moet hij u vertellen:

  • hoeveel minder hij u wil betalen;
  • waarom hij u minder loon wil betalen.

Nadat uw werkgever loondispensatie heeft aangevraagd

Nadat wij de aanvraag van uw werkgever hebben ontvangen, onderzoeken wij of het terecht is dat hij u minder loon wil betalen. Wij onderzoeken ook welk loon past bij het werk dat u in een bepaalde tijd kunt doen. Wij nodigen u dan meestal uit voor een gesprek met de arbeidsdeskundige en spreken ook met uw werkgever. Daarnaast kan een UWV-medewerker bij u op het werk langskomen voor een gesprek met u en met uw werkgever. Hij bekijkt ook uw werkplek en hoe u uw werk doet. Bent u het niet eens met de loondispensatie? Dan kunt u bezwaar maken.