Als 1 van de situaties hieronder voor u geldt, dan geldt de no-riskpolis automatisch voor u. U hoeft de no-riskpolis niet aan te vragen.

  • U krijgt een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering van UWV.
  • Uw aanvraag voor een WIA-uitkering is afgewezen. In de afwijzingsbrief staat dan dat een nieuwe werkgever gebruik kan maken van de no-riskpolis. U moet dan wel aan uw werkgever laten weten dat de no-riskpolis voor u geldt.
  • U kreeg ooit een Wajong-uitkering van UWV.
  • U heeft een WSW-indicatie van UWV, maar u werkt niet bij een sociale werkvoorziening.
  • U bent voor 1 januari 1962 geboren en had langer dan 52 weken een WW-uitkering. En u bent vanuit de WW in dienst gekomen bij uw huidige werkgever. Uw dienstverband is begonnen tussen 1 januari 2018 en 31 december 2019.
  • U bent opgenomen in het doelgroepregister en u bent op of na 1 januari 2015 in dienst gegaan bij een werkgever.